Snelle links:

Wildlife

Cites

Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een internationale overeenkomst tussen verschillende overheden die ervoor moet zorgen dat de handel in dieren en planten niet leidt tot het uitsterven ervan.

Dierenarts Neil Steleman staat u met raad en daad bij, bij de toepassing van de landspecifieke reglementering.

Diergeneeskundige zorgen

Dierenarts Neil Steleman behandelt uitheemse niet herkauwende zoogdieren, waaronder, in het bijzonder grote katachtigen zoals leeuwen en tijgers, aangevuld met primaten.

Indien u zich aanbiedt, telefonisch of in persoon op de praktijk met een opgelijste bedreigde diersoort zal indien u niet over de nodige vergunningen beschikt onmiddellijk melding hiervan worden gemaakt bij de bevoegde FOD. Het moge duidelijk zijn dat de bekommernis van een dierenarts niet alleen de gezondheid van het individuele dier is, maar ook het voortbestaan van de soort in zijn geheel.

Transport-begeleiding

Het transport van uitheemse diersoorten vraagt de toepassing van verschillende regels en diverse voorzorgsmaatregelen.

Dierenarts Neil Steleman helpt u met het vervullen van de administratie verplichtingen samen met het toezicht op het dierenwelzijn voor, tijdens en na het transport.

Kweek-programma's

Maakt u deel uit van een al dan niet internationaal kweek-programma, dan kan dierenarts Neil Steleman u bijstaan in het leggen van de nodige contacten en de diergeneeskundige kant van de zaak.

Tele-injectie

Dierenarts Neil Steleman beschikt over een ruime arsenaal aan tele-injecterende toestellen.

Hierdoor kunnen dieren vanop een veilige afstand worden behandeld en onder narcose worden gebracht. Op deze manier beperkt met niet alleen het risico voor mens én dier, maar vermindert ook de stress voor het dier zelf, wat het genezingsproces dikwijls ten goede komt.

Mobiele beeldvorming

Uw dierenarts beschikt over de meest hedendaags toestellen waardoor zelfs ten velde radiografische en echografische opnames mogelijk zijn.

De toestellen kunnen zelfs zodanig worden opgesteld dat tijdens een aan de gang zijnde procedure controle-opnames kunnen worden gemaakt.

Indien noodzakelijk kan zelfs ter plaatse voor stroom worden gezorgd, via brandstofcellen, noodgeneratoren of batterijën.

Anesthesie monitoring

Meer gevaarlijke dieren worden dikwijls onder narcose gebracht alvorens ze te benaderen, zelfs voor klleinere ingrepen.

Dierenarts Neil Steleman beschikt over diverse draagbare en autonome toestellen, die dankzij batterijën urenlang kunnen werken om de anesthesie op te volgen.

Zuurstofsaturatie, bloeddruk, CO2, O2, ECG, rectale temperatuur en ademhalingsfrequentie kunnen probleemloos via een enkel overzichtsscherm worden opgevolgd.